Gedragscode

Tijdens de rit rijden we afwisselend door de polders en door dorpen en steden. Vooral in de dorpen en steden hebben we natuurlijk te maken met veel andere verkeersdeelnemers. Hou je dus altijd aan de verkeersregels en bedenk dat we voor een goed doel aan het fietsen zijn en het geen race is. Als deelnemer dien je akkoord te gaan met het algemeen deelnemers regelement

Algemeen deelnemers regelement

Bij inschrijving voor de tour tbv goede doel Ride4Kids verklaart de deelnemer zich akkoord met het deelnemersreglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar “hij” staat, kan “hij” of “zij” worden gelezen.

01 – Algemeen

In het deelnemersreglement wordt verstaan onder:

Evenement: Alle niet specifiek benoemede evenementen georganiseerd door of namens Ride 4 Kids team Raamsdonksveer.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich via de aangeboden mogelijkheden officieel heeft ingeschreven voor het evenement.

Organisator: Ride 4 Kids team Raamsdonksveer.

Dit deelnemersreglement is op iedere deelnemer van het evenement van toepassing.

02 – Deelname

 • De deelnemer dient op de dag van het evenement de minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt om zelfstandig te mogen deelnemen.
 • De deelnemer die op de dag van het evenement tussen de 12 en 18 jaar is mag alleen onder begeleiding deelnemen aan het evenement.
 • De deelnemer mag slechts deelnemen aan het evenement, als hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het inschrijfgeld heeft voldaan.
 • De deelnemer verklaart door het accepteren van het stuurbordje in goede gezondheid en conditie te verkeren om de toertocht te volbrengen en te beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Indien het minimaal vereiste aantal deelnemers (30) niet gehaald wordt, krijgen reeds ingeschreven deelnemers hun inschrijfgeld, minus de gemaakte ticketkosten a 1,21 terug.
 • Toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk. 
 • De deelnemer is verplicht een valhelm te dragen.

03 – Gedrag

 • De route wordt op de openbare weg, op een niet afgesloten parkoers, gereden.
 • Deelnemers dienen onverwijld de aanwijzingen van vrijwilligers op te volgen.
 • Deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. De geldende verkeersregels zijn hierbij van toepassing. 
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval (ook bananenschillen) wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak gedeponeerd bij de start, verzorgingsposten of finish.
 • Het gebruik van volgauto’s is verboden.
 • Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich meebrengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

04 – Aansprakelijkheid van de organisatie

 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) van deelnemers, en evenmin aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) die deelnemers elkaar en/of derden toebrengen.
 • De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.

05 – Aansprakelijkheid deelnemer

 • De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. Check vooraf je aansprakelijkheidsverzekering particulier.

06 – Beeld- en/of geluidsopnamen

 • Er kunnen beeld- en/of geluidsopnamen van het evenement worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat de deelnemer de gelegenheid krijgt te poseren voor een foto, al dan niet met medefietsers. De in het kader van het evenement gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen zijn eigendom van de organisator, ongeacht of deze aan de deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking/publicatie van beeld- en/of geluidsopnamen waarop de deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden en commerciële doeleinden van de organisator.